De fotograaf Kees van den Bos heeft civiele techniek gestudeerd in Vlissingen, later is dat aangevuld met stedenbouwkunde in Zwolle. Als planoloog heeft hij vele besturen en instellingen op foto hun plaatselijke woon- en leefomgeving in al zijn facetten laten zien. Dat fotograferen hem in het beroepsbloed zit is al heel lang een feit. In zijn vak, maar ook daarbuiten heeft hij zijn artistieke aanleg verder ontplooid door in niet alledaagse termen problemen en oplossingen met elkaar te verbinden. In zijn beroep heeft hij zich langzaam verlegd van architectuurbeelden naar mens- en sfeerbeelden.

 

Kees heeft ook een eigen adviesbedrijf en helpt mensen weer een baan te vinden of te begeleiden in werk. Kees is begaan met mensen, hij steunt mensen die een nieuw of beter perspectief zoeken voor zichzelf. Hij heeft met succes medewerkers gecoached van bijvoorbeeld De Telegraaf, Politie Regio’s en Onderwijsinstellingen. Dit werk brengt hem dichter bij het besef wat mensen beweegt en belemmert. Dat visualiseert hij op soms artistieke wijze.

 

Als fotograaf in Overdinkel is hij uiteraard lid van de plaatselijke ondernemersvereniging. Zijn Atelier doet ook mee aan de (vanaf 2009) maandelijkse openstelling ten behoeve van cultureel geïnteresseerden en toeristen. Zijn passie is het in beeld brengen van de reis van Odysseus, een epos uit de Griekse mythologie. Hij doet veel aan experimentele fotografie.

 

Kees woonde met zijn gezin van 1981-1986 op Curaçao, daarvoor in Emmen en Enschede, daarna o.m. in Emmer-Compascuum, Hardenberg, De Lutte, Losser en nu dus in Overdinkel. Kees is getrouwd in 1970 in Losser en heeft twee dochters en twee kleinkinderen. Zijn hobby’s zijn reizen, lezen en tuinieren. Cultuurhistorie heeft zijn specifieke belangstelling.

 

Galerie Erfje Kuiper - Kloppenstraat 42 - 7581 ED Losser - Tel. 053-5385995 - Mob. 06-40200906